Press Release

AddLife tecknar avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark

04.04.2016 - 12:00

Leica Biosystems är en ledande global aktör inom automationslösningar för avancerad cancerforskning och diagnostik som strävar efter att förbättra patienternas liv. Leica har ett omfattande produktsortiment för patologiprocessen, från provberedning och färgning till avbildning och rapportering. Kunderna finns huvudsakligen inom sjukvårds- och forskningslaboratorier. Verksamheten kommer övergå under maj månad 2016. Leica Biosystem omsätter idag ca 50 MSEK i Sverige och Danmark.

Verksamheten kommer att byggas kring den starka service- och support organisation som idag finns inom Triolab bolagen i affärsområdet Labtech.

- Det är glädjande att AddLife fått möjligheten att ta över verksamheten inom Leica Biosystems. Kombinationen av vår befintliga starka serviceorganisation tillsammans med den kompetens och högkvalitativa produktportfölj som Leica Biosystems erbjuder möjliggör en bättre totallösning för kunden, säger Artur Aira, COO AddLife AB.

Övertagandet av verksamheten bedöms ha en marginell positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Stockholm den 4 april 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Artur Aira, COO, AddLife AB, +46 709 50 00 90

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2016 kl. 12:00 (CET).