Press Release

Omvandling av aktier i AddLife AB (publ)

31.03.2016 - 15:00

Enligt AddLife AB:s (publ) (”AddLifes”) bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt att begära omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett, har AddLife en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2016 har 5 aktier av serie A omvandlats till 5 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 26 978 392. Det totala antalet registrerade aktier i AddLife uppgår till 19 693 675 aktier, varav 809 413 utgör aktier av serie A och 18 884 262 utgör aktier av serie B.

Stockholm den 31 mars 2016

AddLife AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, [email protected], +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, [email protected], +46 70 228 15 45


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 Mars 2016 kl. 15:00 (CET).