AddLife förvärvar V-Tech AB & Esthe-Tech AB

17.03.2016 - 12:00

V-Tech marknadsför och säljer ett sortiment inriktat på kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi och representerar ett flertal ledande leverantörer inom sitt specialområde. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig sjukvård i Sverige, Norge samt Finland. Esthe-Tech marknadsför och säljer specialprodukter för estetik- och plastikkirurgi, sortimentet marknadsförs huvudsakligen till auktoriserade kunder inom privat sjukvård. Bolagen har 11 anställda och omsätter tillsammans ca 50 MSEK.

Förvärven innebär en expansion främst inom området kärlkirurgi varvid AddLife stärker sin position inom ett intressant segment på den nordiska marknaden.

Tillträde sker den 1 april 2016. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Stockholm den 17 mars 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Artur Aira, COO, AddLife AB, +46 709 50 00 90

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 Mars 2016 kl. 12:00 (CET).