Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ)

31.05.2016 - 14:00

Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ) (”AddLife”) har under maj 2016, till följd av att de aktier som tecknades med stöd av subsidiär företrädesrätt i AddLifes företrädesemission har registrerats av Bolagsverket den 6 maj 2016, ökat med 2 993 aktier av serie A och 53 836 aktier av serie B, totalt 56 829 aktier och 83 766 röster.

Per den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet röster i bolaget till 33 722 987. Det totala antalet registrerade aktier i AddLife uppgår per samma datum till 24 617 093 aktier, varav 1 011 766 utgör aktier av serie A och 23 605 327 utgör aktier av serie B.

Stockholm den 31 maj 2016

AddLife AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
 

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23 

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm. 

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 kl. 14:00 (CET).