AddLife förvärvar Biolin Scientific AB – världsledande instrument för materialanalys inom nanoteknik

07.12.2016 - 08:30

AddLife har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Biolin Scientific AB, ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen. Bolaget är en ledande nordisk utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik som efterfrågas av både universitet och industri över hela världen. Verksamheten har visat på stadig lönsamhet och tillväxt, har en attraktiv produktportfölj och är världsledande inom sin nisch, materialvetenskap. Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i AddLifes affärsområde Labtech. Förvärvet är det fjärde i raden sedan AddLifes notering i mars tidigare i år.

Den världsledande teknik som idag utgör grunden i Biolin Scientific bygger på innovativ akademisk forskning inom mätteknik på nanonivå, vid Chalmers i Göteborg. Bolaget har under flera år haft en stark internationell tillväxt och omsätter cirka 100 MSEK med god lönsamhet. Kunderna finns idag huvudsakligen inom forskning över hela världen inom både akademi och industri. Bolaget har global försäljning genom egna dotterbolag i USA, England och Kina men också via distributörer. Huvudkontoret finns i Sverige, forskning och tillverkning sker både i Sverige och Finland. Biolin Scientific AB med dotterbolag, har totalt 61 anställda.

- Analys av material inom nanoteknik är ett expansivt och spännande område där den globala utvecklingen sker snabbt. Som världsledande leverantör av instrument för studier av material-egenskaper på nanonivå bidrar Biolin Scientific till att skapa nya innovativa produkter och lösningar inom en mängd områden för sina kunder. Vi ser fram emot att få möjlighet att utveckla bolaget vidare på en global marknad, säger Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, AddLife AB.

Förvärvet av Biolin Scientific innebär en expansion för AddLife inom egna högteknologiska produkter. Förvärvet medför samtidigt en ytterligare internationell expansion för AddLife utanför Norden.

Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie.

Stockholm den 7 december 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Peter Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, AddLife AB, +46 702 87 00 87

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 460 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,8 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 8.30 CET.