Addtech särnoterar affärsområdet Life Science - AddLife AB till börsen i mars 2016

19.02.2016 - 12:00

AddLife AB består idag av ca 25 dotterbolag med kunder verksamma inom vård, laboratorier och forskning inom både privat och offentlig sektor. AddLife erbjuder högkvalitativa tekniska produkter, tjänster och kvalificerad rådgivning på samtliga nordiska marknader. Dotterbolagen är alla nischade inom specifika specialistområden och fungerar som en länk mellan leverantör och kund. AddLife består av två affärsområden; Labtech och Medtech.

-Jag är stolt över uppdraget att leda AddLife framåt. Vi är ett nytt bolag men vår affär vilar på ett mer än 100-årigt arv från Bergman & Beving och Addtech. Vi har en väl beprövad affärsmodell som förenar storbolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Vår strategi är att fokusera tillväxt och kombinerar aktivt ägande av våra dotterbolag med förvärv, säger Kristina Willgård, VD, AddLife AB.

Genom en separat notering av AddLife kan koncernen exponera sin affär och dotterbolagens spetskompetens på ett tydligare sätt än vad som varit möjligt tidigare. Marknadstillväxten inom Life Science i Norden är positiv och flera makrotrender pekar på fortsatt framtida tillväxt.

-I Norden har vi en växande och åldrande befolkning. Samtidigt brottas sjukvården med effektiviseringskrav och att lindra nya kroniska sjukdomar. Efterfrågan på ny teknik som gör det möjligt att minska mänskligt lidande och bota sjukdomar, genom till exempel snabbare diagnoser, kommer inte bara att gagna individen utan även samhället i stort. Det ser vi givetvis som en fördel och möjlighet för AddLife, säger Kristina Willgård, VD.

AddLife koncernen planerar en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm i mars 2016.

Utöver Kristina Willgård, VD, leds AddLife AB av Artur Aira, vice VD, tidigare chef för affärsområdet Life Science inom Addtech AB samt Martin Almgren, CFO, tidigare koncernredovisningschef inom Addtech AB.

För mer information vänligen kontakta:

Kristina Willgård, VD

+46 70 510 12 23

Kristina.willgard@add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i 25 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernens beräknade årsomsättning uppgår till ca 1,7 miljarder SEK. Läs mer på www.add.life