News

När livet hänger på en skör tråd

Blodgasanalys är ett viktigt diagnostiskt verktyg för att mäta syresättningen i blodet vid akut och svår sjukdom. Syresättningen kan snabbt försämras och akut behandling måste sättas in för att rädda patientens liv – det kan handla om minuter. När covid-19-pandemin bröt ut kom hela världens sjukvård att efterfråga blodgasinstrument.

Lena Holmqvist, försäljningschef inom affärsområdet Blodgas på Triolab AB och Johan Brynnel, gruppchef inom service blodgas på Triolab AB.

 

Danska Radiometer Medical ApS utvecklade världens första blodgasinstrument och är sedan dess världsledande inom området. AddLifes dotterbolag Triolab Group, som är Radiometers distributör i Sverige, Norge och Finland, tillsatte alla tillgängliga resurser för att så snabbt som möjligt hjälpa sina kunder och tillgodose det stora behovet av instrument.

”Det var helt overkligt, beställningar och förfrågningar strömmade in och vi kände den enorma desperation som rådde inom sjukvården, när människors liv stod på spel” säger Lena Holmqvist, försäljningschef inom affärsområdet Blodgas på Triolab AB.

Blodet – nära synonymt med livet – säger nästan allt om hur vi mår och blodgasanalysen är central för att prioritera mellan patienter på akutmottagningen. Syrgas- och koldioxidhalt, pH och syra-bas-balans i blodet är livsviktiga parametrar. Inom intensivvården får personalen kontinuerlig information om hur patienten mår trots att patienten mestadels är sövd. Patientens tillstånd kan snabbt försämras och testas därför många gånger per dygn. Monitorering med säker och snabb diagnostik leder till minskat lidande för patienten, kortare vårdtider och minskade samhällskostnader.

Under pandemin har behovet av blodgasanalys stigit kraftigt men användandet har sedan länge ökat. Instrumenten har kontinuerligt utvecklats och användningsområdena har breddats. Blodgas analyseras också i syfte att ställa diagnos inom den övriga sjukvården då den ger värdefull information om elektrolytbalans, glukos, laktat, kreatinin och Hb-variabler.

Lena Holmqvist från Triolab berättar: ”För 20 år sedan hade vi 140 blodgasinstrument ute, främst på intensivvårdsavdelningar och laboratorium. Idag har vi närmare 500 instrument på akutmottagningar, operationsavdelningar, barnavdelningar, hjärtsjukvård, förlossningar, canceravdelningar, BB och lungmottagningar. Instrumenten används även inom rättsmedicin."

För varje instrument tecknas ett serviceavtal, vilket innebär att vi under instrumentets livslängd utför förebyggande underhåll och teknisk service. ”För kunden är det oerhört viktigt att instrumenten fungerar med hög precision dygnet runt. Våra servicetekniker är en viktig resurs och stöd för personalen som använder instrumenten” säger Johan Brynnel, gruppchef inom service blodgas på Triolab.

”Jag hoppas att vi aldrig kommer att uppleva en pandemi till. Det har varit ett tufft år med mycket stress men det känns väldigt positivt och viktigt att vi kan bidra till det fantastiska arbete som sjukvårdspersonalen gör för att rädda människors liv.” säger Lena Holmqvist på Triolab AB.

 

Fakta 

Radiometer Medical ApS utvecklade världens första blodgasinstrument 1954 och är sedan dess världsledande inom området.

AddLifes dotterbolag Triolab Group är Radiometers distributörer i Sverige, Norge och Finland.

Blodgasanalys är central i vården av svårt sjuka covid-19-patienter.

Blodgaser

pH/blodgas:

pH (surhetsgrad)

pCO2 (partialtryck av koldioxid)

pO2 (partialtryck av syrgas)

Oximetri:

ctHb (total hemoglobinkoncentration)

sO2 (syrgasmättnad)

FCOHb(andel karboxyhemoglobin i totalt hemoglobin)

FMetHb (andel methemoglobin i totalt hemoglobin)

Elektrolyter:

cK+ (kaliumjonkoncentration)

cNa+ (natriumjonkoncentration)

cCa2+ (kalciumjonkoncentration)

cCl- (kloridjonkoncentration)

Metaboliter:

cGlu (D-glukoskoncentration)

cLac (L(+)-laktatkoncentration)

cCrea (kreatininkoncentration)