News

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Rapporten släpps kl  07.45. Telefonkonferens kl. 10.00.