News

Published:

När livet hänger på en skör tråd

Blodgasanalys är ett viktigt diagnostiskt verktyg för att mäta syresättningen i blodet vid akut och svår sjukdom. Syresättningen kan snabbt försämras och akut behandling måste sättas in för att rädda patientens liv – det kan handla om minuter. När covid-19-pandemin bröt ut kom...

Published:

The Swedish Prime Minister sees how COVID-19 is analyzed at a Triolab customer

The Prime Minister visited Västmanland's hospital in Västerås and got to see how COVID-19 is analyzed. Triolab are proud distributors of COVID-19 assays from Seegene and we are pleased to be able to contribute to increased test capacity.