AddLife i korthet

AddLife har en decentraliserad, entreprenörsdriven affärsmodell med självständiga dotterbolag som erbjuder produkter och lösningar i utvalda nischer inom Life Science.

Dotterbolagen erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och  lösningar samt kvalificerad rådgivning, service och utbildning. Kunderna finns främst inom offentligt finasierad sjuk- och hälsovård. Bolagen säljer såväl egna produkter som produkter och lösningar från ledande tillverkare på sina marknader.  

De olika dotterbolagen binds samman av en stark företagskultur och en gemensam värdegrund. AddLifes kärnvärden enkelhet, ansvarstagande, engagemang och nytänkande är värderingar som är grundläggande för affärsverksamheten.

AddLifes vision är att alltid sträva efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

AddLife har sina rötter i Bergman och Beving och Addtech och bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2016.

VISION

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.


AFFÄRSIDÉ

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter samt kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor.