Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Rapporten släpps 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.