Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00. Konferensen hålls på engelska.