Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.