Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00.