News

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Rapporten släpps kl. 07.45. Telefonkonferens kl. 10.00