Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Rapporten släpps kl. 13.00. Telefonkonferens kl. 15.00