Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Rapporten släpps kl. 08.00. Telefonkonferens kl. 10.00