Marknaden och marknadens utveckling

Den nordiska Life Science-marknaden som AddLife är verksam inom är betydande och uppskattades uppgå till omkring 42 miljarder kronor 2014. Sverige är den största marknaden i Norden och stod för cirka 38 procent av marknaden, följt av Danmark, Norge och Finland som stod för cirka 29 procent, 19 procent respektive 14 procent av marknaden. Den nordiska Life Science-marknaden har under perioden 2010-2014 vuxit med i genomsnitt 4 procent per år.  

Marknaden för Life Science som AddLife är verksam inom kan delas in i två marknadssegment; labtech och medtech. Marknadssegmentet labtech omfattar produkter och tjänster inom marknadsområdet diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys och marknadssegmentet medtech omfattar produkter och tjänster inom marknadsområdet medicinteknik. AddLife verkar inom utvalda nischer i båda marknadssegmenten.

Life Science-marknaden fungerar som ett ekosystem, där de olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas.

Life Science-marknadens ekosystem

AddLifes produktportfölj möter marknades behov

❶ AddLifes produkter täcker behov inom forskning och utveckling samt industriell analys
❷ AddLifes diagnostikportfölj möjliggör diagnostisk analys av patientprover
❸ AddLifes medicintekniska portfölj används inom vård och behandlling