Affärsområde Medtech

Bolagen inom Medtech säljer framförallt olika medicintekniska produkter till sjukvården och kunderna är framför allt landsting eller sjukhus. Drygt 90 % av försäljningen inom Medtech sker till den offentliga sektorn.

Dotterbolag inom affärsområdet

Esthe-Tech AB

Försäljning av specialprodukter för estetik- och plastikkirurgi
Geografisk marknad: Sverige
Segment: Specialiserad sjukvård
Kunder: Auktoriserade kunder inom privat sjukvård.
Antal anställda: 2

www.esthe-tech.se

Hepro

Utvecklar och levererar hjälpmedel och välfärdsteknologi som underlättar ålderdom i hemmiljö.

Geografisk marknad: Norge
Segment: Hjälpmedel och välfärdsteknologi
Kunder: NAV Norge, Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Spanien, Nya Zeeland
Antal anställda: 40

www.hepro.no

Mediplast gruppen

Försäljning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial

Geografisk marknad: Huvudsakligen de Nordiska länderna och Nederländerna
Segment: Operation, Thorax/Neuro, Förband, Anestesi, Öron, Näsa och Hals, Stomi. Primärvård - Sårvård, Hud- och Hygienbehandling, Inkontinens. Specialiserad sjukvård - Kirurgi, Urologi. Kunder inom offentlig samt privat sjukvård.
Kunder: Offentlig såväl som privat sjukvård
Antal anställda: 141

www.mediplast.se

www.mediplastfenno.fi

Svan Care AB

Utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård
Geografisk marknad: Sverige och Norge
Segment: Badrumsprodukter
Kunder: Kommunal hemvård och landsting
Antal anställda: 13

www.svancare.se

V-Tech AB

Försäljning av produkter för kirurgi med specialitet inom kärlkirurgi.
Geografisk marknad: Sverige, Norge samt Finland
Segment: Specialiserad sjukvård – Kirurgi
Kunder: Offentlig sjukvård
Antal anställda: 9

www.v-tech.se