Affärsområde Labtech

Bolagen inom Labtech säljer framförallt instrument och utrustningar kombinerat med reagenser för att antingen diagnosticera sjukdomar eller för att bedriva olika form av forskning. Kunderna inom Labtech är framförallt sjukvårdslaboratorier, forskningslaboratorier eller forskare inom universitet/högskolor och läkemedels- och livsmedelsindustrin. Cirka 90% av försäljningen inom diagnostik respektive ca 70% inom biomedicinsk forskning och laboratorieanalys sker till offentligt finansierad verksamhet.

Dotterbolag inom affärsområdet

BergmanLabora AB

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri, universitet och högskolor
Geografisk marknad: Sverige
Segment: Analysinstrument och apparater samt mikroskopi
Exempel på kunder: Astra Zeneca, Lunds Universitet, Karolinska Institutet
Antal anställda: 27

www.bergmanlabora.se

Biolin Scientific AB

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster till forskning och utveckling inom akademin och industrin.
Geografisk marknad: Global
Segment: Analytiska instrument, baserad på avancerad mätteknik, för materialanalys.
Exempel på kunder: Stanford, Harvard, MIT, Universitetet i Peking, BASF, Bristol Meyer Squibb, Exxon Mobile
Antal anställda: 60
www.biolinscientific.com

BioNordikagruppen

BioNordikagruppen består av: BioNordika AB (Sverige), BioNordika AS (Danmank), BioNordika OY (Finland), BioNordika AS (Norge)

Försäljning av laboratorieutrustning och reagenser huvudsakligen för forskning
Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland
Segment: Cell & Molekylärbiologi samt Immunologi för akademisk forskning och pharmaindustrin, Laboratorieutrustning
Exempel på kunder: AstraZeneca, Karolinska Institutet, Novo Nordisk, Novozymes
Antal anställda: 44

SE: www.bionordika.se

DK: www.bionordika.dk

NO: www.bionordika.no

FI: www.bionordika.fi

Holm & Halby A/S

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster.
Geografisk marknad: Danmark
Segment: Brett utbud av basprodukter för laboratoriet
Exempel på kunder: Novo Nordisk, Novozymes
Antal anställda:
43

www.holm-halby.dk

Immuno Diagnostic Oy

Försäljning av instrument och reagenser
Geografisk marknad: Finland, Estland
Segment: Immunologi, klinisk kemi, mikrobiologi. Kunder inom offentlig sjukvård samt akademisk forskning
Exempel på kunder: HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitetssjukhus
Antal anställda: 26

www.immunodiagnostic.fi

LabRobot Products AB

Produktion och försäljning av utrustning för mikrobiologiska analyser
Geografisk marknad: Huvudsakligen norra Europa samt Canada
Segment: Laboratorier inom livsmedelsindustrin
Exempel på kunder: Eurofins, AlcontrolAntal anställda: 7

www.labrobot.com

Triolab gruppen

Triolabgruppen består av: Triolab AB (Sverige), Triolab AS (Danmark), Triolab OY (Finland och Baltikum), Bergman Diagnostika AS (Norge)

Försäljning av diagnostiska instrument och reagenser
Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland
Segment: Blodgas, Klinisk Kemi, Mikro & Molekylärbiologi, Immunologi, veterinär. Kunder inom offentlig och privat sjukvård, Pharmaindustri
Exempel på kunder: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Odense Universitetshospital, Novo Nordisk, HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Norsk hälso- och sjukvård, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukhus, S:t Olavs Hospital


Antal anställda: 128

SE: www.triolab.se

DK: www.triolab.dk

NO: www.bergmandiag.no

FI: www.triolab.fi