Code of Conduct

AddLifes verksamhet grundar sig på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö. Arbetet med frågor som rör miljö, etik och kvalitet utgör en integrerad del av koncernbolagens strategiska och operativa verksamhet. AddLifes mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. AddLifes arbetar tillsammans med sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra dem till att följa det synsätt som kommer till uttryck i AddLifes ”Code of Conduct”.