AddLifes Historia

AddLife bildades i juni 2015 och är bolagiseringen av affärsområdet Life Science inom Addtech-koncernen. Genom arvet från Addtech, och dessförinnan Bergman & Beving, har AddLife en över 100-årig historia.

2015 – AddLife bildas

I juli 2015 förvärvade affärsområdet Life Science medicinteknikföretaget Mediplast, som i samma månad i sin tur förvärvade det finska bolaget Fenno Medical. Dessa förvärv tillförde Life Science en nettoomsättning om cirka 650 MSEK på årsbasis. I samband med förvärven, och då Life Science nått en storlek och en lönsamhet som bedömdes göra verksamheten attraktiv som ett fristående börsnoterat bolag, beslutade styrelsen i Addtech att påbörja arbetet för att förbereda en särnotering av Life Science under namnet AddLife på Nasdaq Stockholm genom utdelning av Addtechs aktier i AddLife till aktieägarna i Addtech.

AddLife idag står starkt förankrat i en över hundraårig tradition och kultur med ett starkt fokus och enkelhet, effektivitet, förändring, ansvar och frihet som bärande värderingar.

2000-talet – Addtech bildar affärsområdet Life Science

I början av 2000-talet genomfördes större förändringar inom affärsområdet MediTech, då bl.a. avyttring av dentalverksamheten och medicinsk plast skedde. 2005 förvärvade Addtech delar av dåvarande affärsområdet MediTech från B&B Tools (tidigare Bergman & Beving) och bildade affärsområdet Life Science som för räkenskapsåret 2004/05 hade en nettoomsättning om cirka 450 MSEK inom verksamhetsområdena Lab och Diagnostik. Som ett affärsområde inom Addtech fortsatte Life Science växa genom tilläggsförvärv samt organisk tillväxt.

1990-talet – Bergman & Beving samlar Life Science verksamheterna i ett affärsområde

I Bergman & Beving fanns i början av 1990-talet ett flertal bolag med ett brett produktutbud inom verksamhetsområdena lab- och processutrustning samt dentalprodukter och medicinsk plast. Bolagen samlades i delkoncernerna PLD Nordic och ANA Kalto. Under de kommande åren skedde en expansion genom förvärv i Norden. 1997 förvärvades Triolab, och i samband med det renodlades verksamheterna till marknadsområdena Lab och Diagnostik. 1997 bildades vidare MediTech, ett av fyra affärsområden inom Bergman & Beving.

1930-talet – Bergman & Beving tar steget in på Life Science marknaden

Arvid Bergman och Fritz Beving grundade 1906 teknikhandelsbolaget Bergman & Beving vars affärsidé var att fokusera på import av tekniska produkter för den snabbt växande svenska industrin. Bergman & Beving tecknade i slutet av 1930-talet ett avtal med danska Radiometer vilket kom att bidra till bolagets tillväxt under 1940- och 1950-talen. Radiometer-agenturen var det första steget in på verksamhetsområdet Life Science och Radiometer är idag, mer än 75 år senare, en av de väsentliga leverantörerna inom diagnostik som AddLife samarbetar med.