Kalender AddLife

Kalender AddLife

Bokslutskommuniké januari - december 2017

Rapporten släpps kl. 08.00

2018-04-27

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

Rapporten släpps kl. 08.00

 

2018-05-31

Årsstämma i AddLife AB (publ) hålls torsdagen den 31 maj 2018, Stockholm.

 

2018-07-13

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Rapporten släpps kl. 08.00

 

2018-11-07

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2018

Rapporten släpps kl. 08.00

 

2019-02-05

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Rapporten släpps kl. 08.00

 

Tyst period startar 30 dagar innan rapporten offentliggörs.