Kalender AddLife

Kalender AddLife

Årsstämma 2016

Kvartalsrapport januari – juni 2017

Kvartalsrapport januari – september 2017

Tyst period startar 30 dagar innan rapporten offentliggörs.

DELÅRSRAPPORT Q1 2017

Telefonkonferensen är den 28 april 2017, kl. 10:00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242