Styrelse

Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Verkställande direktör och styrelseledamot i Addtech AB (publ).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Addtech Nordic AB. Styrelseledamot i Bufab AB (publ), Joh Sjö AB och COJU AB. Styrelsesuppleant i Henrik Sjö AB och Joh Sjö Holding AB.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B Tools AB, dessförinnan Alfred Berg ABN AMRO.

Beroende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948

Utbildning: Farmacie magister

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hansa Medical AB (publ). Styrelseledamot i Navigation Dynamics AB, Jettesta AB och Nicox S.A.

Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia Upjohn.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Verkställande direktör och styrelseledamot i Nilsagård consulting AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bufab AB (publ) och Imatech Marin & Industri AB.

Arbetslivserfarenhet: Positioner inom Volvokoncernen, finanschef för Vitrolife AB (publ).

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Fredrik Börjesson

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1978

Utbildning: Civilekonom

Verkställande direktör och styrelseledamot i Tisenhult-gruppen AB och Tisenhult Förvaltning AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bostad Direkt Stockholm Aktiebolag, Swedish Cable Trolleys AB, Ventilationsgrossisten Nordic AB och Inomec AB. Styrelseledamot i B&B TOOLS Aktiebolag (publ), Tisenhult Invest AB och Futuraskolan AB.

Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Tisenhult-gruppen samt finanschef i AB Cibenon.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB, Procurator AB, Antpac Production AB, Fondamentor & RoosGruppen Fastigheter AB, Fondamentor & RoosGruppen 3 Umeå AB, Fondamentor & Roosgruppen 4 Umeå AB, Sandå Sverige AB, Design House Stockholm AB och Rexo AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i Malmö Stenhus AB. Styrelseledamot i Procurator Intressenter AB, Ronofred Byggnads AB, Arbetarskyddsmaterial Aktiebolag, Enkelknappen Aktiebolag, Exportaktiebolaget Svanen, Lomond Invest AB, Intellithing AB, Scandy Garden Aktiebolag, Malmö Stenhus Intressenter AB, Gatt IT AB, Nordic Kitchen Group AB, Antpac AB, Östhus Bostad AB och Gadelius Japan. Styrelsesuppleant i Gandalf Data AB och RYNKAN AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969

Styrelseledamot sedan: 2015

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program.

Verkställande direktör i NOTE AB (publ).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Handbolls-EM 2016 Sverige AB, Styrelsesuppleant i Say hello to all of our friends AB.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Vice President, Brand and Marketing, Scandinavian Airlines (SAS) samt positioner inom Ericsson, bl.a. som Vice President Marketing and Communications, Head of
Strategy and Marketing samt Vice President Ericsson Austria.

Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.