Ledning

Kristina Willgård

VD sedan 2015
Född: 1965
Medlem av Koncernledningen sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB (publ), ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i SERNEKE Group AB (publ).

Artur Aira

Vice VD sedan 2015
Född: 1967
Medlem av Koncernledningen sedan: 2015
Utbildning: Medicinskteknisk ingenjör, masterutbildning i företagsekonomi.
Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Addtechkoncernen, dessförinnan bioMerieux, Nordisk VD Organon Teknika.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Life Genomics AB, Hälsobutiken i Focus AB och Aira Holding AB. Styrelsesuppleant i TATAA Biocenter AB och Hälsobutiken Aira AB.

Martin Almgren

CFO sedan 2015
Född: 1976
Medlem av Koncernledning sedan: 2015
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Group Financial Controller i Addtech AB (publ), koncernredovisningschef i Nefab AB, Revisor EY.