Ledning

Kristina Willgård
VD sedan 2015

Född: 1965
Medlem av Koncernledningen sedan: 2015
Utbildning:
Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: CFO i Addtech AB (publ), ekonomichef i Ericsson AB, CFO Netwise, CFO Frontec, Business controller Spendrups och Revisor Arthur Andersen
Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i SERNEKE Group AB (publ)

Artur Aira
Vice VD sedan 2015

Född: 1967
Medlem av Koncernledningen sedan: 2015
Utbildning: Medicinskteknisk ingenjör, masterutbildning i företagsekonomi
Arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom Addtechkoncernen, dessförinnan bioMerieux, Nordisk VD Organon Teknika
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Life Genomics AB

Martin Almgren
CFO sedan 2015

Född: 1976
Medlem av Koncernledning sedan: 2015
Utbildning:
Civilekonom
Arbetslivserfarenhet:
Group Financial Controller i Addtech AB (publ), koncernredovisningschef i Nefab AB, Revisor EY

Lars-Erik Rydell
Affärsområdeschef Medtech sedan 2015

Född: 1955
Medlem av Koncernledningen sedan:
2017
Arbetslivserfarenhet:
VD i Mediplast AB (Y2000-), Försäljningschef Althin Medical AB, Area Manager Gambro AB

Peter Simonsbacka
Affärsområdeschef Labtech sedan 2015

Född: 1960
Medlem av Koncernledningen sedan: 2017
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef i Addtech Nordic AB, VD BergmanLabora AB och Affärsenhetschef i Mettler-Toledo AB.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Labtech